Close

De seizoenen als leidraad door jouw leven heen.

Voel jij lentekriebels? En komen ideeën en plannen de laatste tijd makkelijk in je op? Ieder jaargetijde heeft haar eigen karakter, tempo en ritme. Behalve dat je dit in de natuur terug ziet, kan je dit ook in je eigen leven ervaren. Zo staat de lente staat in het teken van groei en vruchtbaarheid. Waarbij je kan voelen dat je nieuwe stappen wil zetten én je ook tegen frustraties en kwetsbaarheid aan kan lopen.

Door het meebewegen in het ritme van de seizoenen, maak je gebruik van de natuurlijke impulsen door het jaar heen. Dit kan je ondersteunen om jouw doelen te verwezenlijken, balans te houden en je creatiekracht te laten stromen.

Wil jij meer lezen over deze maand? Iedere maand schrijf ik een stuk over de energie van de maand, de thema’s die centraal staan en wat daarin aandacht vraagt. In de tekst staan vragen die je jezelf kan stellen om je af te stemmen op deze thema’s. Hieronder lees je meer over maart.

Energie - Verwachtingsvol

De dagen worden lichter en daarmee komt de energie steeds meer terug. In de natuur zie je jong fris blad boven de grond uitkomen. In bomen en struiken ontstaan knoppen en vogels zijn bezig met het bouwen van hun nesten. Het is voelbaar hoe de natuur ontwaakt en druk bezig is met de voorbereiding voor het lichte seizoen.

In je eigen leven kan je ook lentekriebels voelen. De zon die steeds langer aan de hemel staat geeft energie. Van binnenuit kan je voelen hoe nieuwe ideeën en impulsen naar boven komen. Het roept enthousiasme en levendigheid op en de zin om aan de slag te gaan. Tegelijkertijd kan je ook onzekerheid, prikkelbaarheid of frustratie ervaren. Door de energie die volop door je lijf stroomt, worden blokkades voelbaar. En wordt er licht geschenen op oude patronen die in de winter aan de oppervlakte zijn gekomen. 

Je impulsen hoeven geen grote plannen of ambities te zijn. Voel wat op dit moment bij jou past en vertrouw dat dit klopt. Een nieuw stap kan bijvoorbeeld ook zijn dat je meer rust of aandacht voor jezelf wil nemen.

Thema's van maart

Kwaliteiten en vaardigheden

De terugkerende energie roept creativiteit op en laat mogelijkheden zien. Mogelijk voel je het enthousiasme en de nieuwsgierigheid om dingen ‘anders’ te gaan doen. En zet je daar de eerste stappen in. Vaak zonder dat je al precies hoeft te weten waar dit toe leidt. Je kwaliteiten en vaardigheden worden helder. Tegelijkertijd zie je ook wat je daar nog in te ontwikkelen hebt en waar je grenzen liggen.

Waar ben ik goed in? Wat heb ik te ontwikkelen?
Wat vind ik leuk om te doen?

Ruimte creëren

De oude patronen botsen vaak met de nieuwe energie en ideeën die je hebt. Het geeft een goede richting aanwijzer voor je groei. Ook het zetten van nieuwe stappen buiten je comfortzone brengt vaak patronen en gevoelens aan het licht. Het kan bijvoorbeeld angst, onzekerheid, frustraties of boosheid oproepen. Dit kan je het gevoel geven dat je van je doel wordt afgehouden of je jezelf afremt. In werkelijkheid is dit een onderdeel van je groeiproces. Het onder ogen komen van oude patronen en overtuigingen creëert ruimte. Ruimte die je nodig hebt om te groeien.

Wat past mij niet meer?
Welke afspraken of plicht heb je echt? 

Durf en vertrouwen

Het vraagt moed om veranderingen in je dagelijks leven toe te passen. En vertrouwen om deze stappen te kunnen én durven zetten. Voor de één is dit makkelijker dan voor de ander. Groei vraagt onderzoeken, aftasten, doen en daarvan leren. Afstemming met je behoefte en wensen geeft je vaak het zetje om deze stappen te zetten.

Waarin daag jij jezelf uit?
Hoe ondersteun jij jezelf bij het zetten 
van nieuwe stappen?

De thema’s van het seizoen kunnen maken dat je het ene jaargetijde als ‘makkelijkere’ of ‘uitdagender’ ervaart dan het andere. De lente staat voor groei en ontwikkeling. Raakt dit voor jou persoonlijke thema’s? Zoals dat je het lastig vindt om nieuwe stappen te zetten? Of je onzeker of gespannen voelt wanneer je iets nieuws aan het (aan)leren bent? Dan zal deze periode meer aandacht vragen van je persoonlijke groei. Vaak gedij jij in een ander seizoen weer makkelijker.

Aandacht voor: Balans en evenwicht:

De energie in deze maand kan heel aanstekelijk zijn om volop aan de slag te gaan. Dit kan maken dat je vanuit wilskracht harder ‘wil’ gaan dan kan. Vaak handel je in deze modus ook vanuit oude gewoontes. Bij veel bomen gaat de groei in maart om het ontwikkelen van de knoppen. De bladeren zijn nog naar binnen gevouwen. Als het tijd is, ontvouwen zij zich als vanzelf. Dit is vaak later in de lente.

Vanuit het contact met je lichaam, blijf je bewust van je eigen tempo, je creativiteit, behoefte en grenzen. Zodat je vanuit het contact met jezelf je vlam blijft branden én je tegelijkertijd niet op brand. Rust en regelmaat kan een kader of steun vormen in je dag, waarbinnen je de ruimte hebt om te experimenteren en te groeien.  

Hoe onderhoud jij het contact met jezelf? 
Wat houd jou in balans?